Εθνικό Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής - Άλλες γλώσσες