Εθνόσημο της Δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν - Άλλες γλώσσες