Ειρήνη Παλαιολογίνα της Βουλγαρίας - Άλλες γλώσσες