Εισβολή του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία - Άλλες γλώσσες