Ελένα της Βουλγαρίας, αυτοκράτειρα της Σερβίας - Άλλες γλώσσες