Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (Γερμανία) - Άλλες γλώσσες