Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα - Άλλες γλώσσες