Ελληνικές προεδρικές εκλογές 2014-15 - Άλλες γλώσσες