Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός - Άλλες γλώσσες