Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας - Άλλες γλώσσες