Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων (Ηνωμένο Βασίλειο) - Άλλες γλώσσες