Επιτροπή για την Κρατική Ασφάλεια της Μολδαβικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας - Άλλες γλώσσες