Ερρίκος Ε΄, κόμης του Λουξεμβούργου - Άλλες γλώσσες