Ερρίκος Ε΄, κόμης του Λουξεμβούργου - Other languages