Ερρίκος Καζιμίρ Β΄ του Νάσσαου-Ντιτς - Άλλες γλώσσες