Ερρίκος Μπόρβιν Β΄ του Μεκλεμβούργου - Άλλες γλώσσες