Ερρίκος της Βουργουνδίας (Κόμης της Πορτογαλίας) - Άλλες γλώσσες