Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά - Άλλες γλώσσες