Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα - Άλλες γλώσσες