Ευρωπαϊκός χάρτης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών - Άλλες γλώσσες