Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού - Άλλες γλώσσες