Ιρλανδικός πόλεμος της ανεξαρτησίας - Άλλες γλώσσες