Ισαάκιος Κομνηνός (αδελφός Αλεξίου Α΄) - Άλλες γλώσσες