Ισαβέλλα της Γαλλίας, βασίλισσα της Ναβάρρας - Other languages