Ιωάννα της Ναβάρρας (αντιβασίλισσα) - Άλλες γλώσσες