Ιωάννα των Βαλουά, βασίλισσα της Ναβάρρας - Άλλες γλώσσες