Ιωάννης Γεώργιος Α΄ της Σαξονίας-Άιζεναχ - Άλλες γλώσσες