Ιωάννης Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντέσαου - Άλλες γλώσσες