Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Αβαθή και Περιορισμένα Ύδατα - Άλλες γλώσσες