Κέντρο Αστρονομικών Δεδομένων Στρασβούργου - Άλλες γλώσσες