Κίνημα για την ανεξαρτησία της Ινδίας - Άλλες γλώσσες