Καζακική Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία - Άλλες γλώσσες