Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους - Άλλες γλώσσες