Καρελο-Φινλανδική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία - Άλλες γλώσσες