Κατάλογος αρχηγών κράτους της Μαυριτανίας - Άλλες γλώσσες