Κατάλογος αστέρων της Κόμης της Βερενίκης - Άλλες γλώσσες