Κατάργηση του Οθωμανικού Σουλτανάτου - Άλλες γλώσσες