Κατηγορία:Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού - Άλλες γλώσσες