Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Άλλες γλώσσες