Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού - Άλλες γλώσσες