Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) - Άλλες γλώσσες