Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων της Ανατολής - Άλλες γλώσσες