Κοσμολογία της Συνεχούς Δημιουργίας - Άλλες γλώσσες