Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης - Άλλες γλώσσες