Κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης - Άλλες γλώσσες