Κωνσταντία της Αραγωνίας, βασίλισσα της Σικελίας - Άλλες γλώσσες