Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (γιος Ανδρόνικου Β΄) - Άλλες γλώσσες