Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Other languages