Κόμμα Μπάαθ (Ιρακινή κυρίαρχη παράταξη) - Άλλες γλώσσες