Κύπελλο Μεσημβρινού Ευρώπης-Αφρικής - Άλλες γλώσσες