Λαϊκή Σοβιετική Δημοκρατία της Χορασμίας - Άλλες γλώσσες